среда, 14 февраля 2018 г.

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836


ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на   01 січня  2018  року

 

     1.      2400000                       Відділ культури і туризму Добропільської РДА
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2.      2410000                      Відділ культури і туризму Добропільської РДА  
      
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

     3.     2414200         0829      Інші культурно-освітні заклади та заходи
     
         (КПКВК МБ)        (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)


     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
669,453
-
669,453
669,285
-
669,285
-0,168
-
-0,1685. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд
спеціаль-ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-ний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14Підпрограма

Завдання


Усього
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Регіональна цільова програма 1


Підпрограма 1


Підпрограма 2
Усього


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п
КПКВК
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)
Відхилення
1
2
3
4
5
6
7
8

2414200
 Забезпечити  підтримку і розвиток культурно-освітніх заходів, організації ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господар-ською діяльністю установ відділу культури, ціле-спрямованого , ефективного , економного управ-ління бюджетними ресурсамизатрат           

1

Кількість установ
Од.
Положення про відділ культури і туризму
2
  

2


- в тому числі централізованих бухгалтерій

Од.
Положення про відділ культури і туризму
1


1


-науково-методичних центрів

Од.
Положення про відділ культури і туризму
1


1


-


Середнє число ставок (окладів)
Од.
Штатний розпис
6

6

-


Середнє число ставок (окладів) керівних працівників

Од.

Штатний розпис
1

1


-


Середнє число ставок (окладів) спеціалістів
Од.
Штатний розпис
4
4
-


Середнє число ставок (окладів) робітників
Од. 

Штатний розпис
 1

1

-


продуктуКількість особових рахунків
Од.
Штатний розпис
31

31

-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
    (тис. грн)
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Касові видатки за звітний період
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Підпрограма 1


Інвестиційний проект 1


Надходження із бюджету


Інші джерела фінансування (за видами)

х


х


х


хПояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект 2


Усього


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 Начальник відділу                                         __________                        Ю.М.Літвінова                                                                                                            
                                                                                        (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                       __________                        О.М.Черновол
                                                                                                           (підпис)                                           (ініціали та прізвище)    

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}